Čínský herbář
Čeština

Ženšen umí ovlivnit krevní cukru

Cukrovka je stále větším problémem, trpí jí stále více lidí, a to hlavně typem II, který je spojen s metabolickým syndromem, tj. obezitou, zvýšenou hodnotou cholesterolu a aterosklerózou. V těchto případech není zvýšená hodnota cukru v krvi ani tak dána nedostatkem inzulínu, jako spíš necitlivostí buněk k inzulinu, tj. inzulinorezistencí. Ty se tedy chovají, jako by ho byl nedostatek, byť ho může být i nadbytek. Vysoké hodnoty cukrů v krvi poškozují cévy, nervy a tkáně. Je tedy důležité mít krevní cukr pod kontrolou. K tomu může pomoci také ženšen. Ukazuje se, že umí ovlivnit krevní cukru dvojím mechanismem. Jednak chrání slinivku a buňky v ní, které produkují inzulin a podporuje jeho produkci, a jedna snižuje inzulinorezistenci, obnovuje citlivost buněk na inzulin, zvyšuje se glukózová tolerance.

Tyto účinky se projevily jak v experimentálních pokusech, tak v klinických studiích. Studie prováděná na hlodavcích prokázaly celkový vliv ženšenu, tj. snížení hmotnosti, snížení glykémie na lačno, lepší využití cukru a snížení cholesterolu.

diabetic

V jedné z klinických studií bylo 20 diabetiků II, jimž se měřilo BMI, glykémie, glykovaný hemoglobin (cukr se při dlouhodobě zvýšené koncentraci váže na krevní barvivo hemoglobin). Část pacientů dostávala ženšen, část placebo. U pacientů léčených ženšenem došlo k výraznému poklesu krevního cukru na lačno a snížil se oxidační stres proti těm, kteří ženšen neužívali.

Studie potvrdily účinnost také u pacientů s diabetem I, který je autoimunitní nemocí, která je provázena zánětem ve slinivce, snížením počtu buněk produkujících inzulin, a tedy i vyhasnutím tvorby inzulinu. V jedné prováděné na myších s obdobou lidské cukrovky I bylo podávání ženšenu spojené se snížením glykémie, ochranou slinivky před zánětem a oxidačním steresem. Dokonce se zlepšila sekrece inzulinu. Zde je efekt dán nejspíše schopností ženšenu tlumit zánět a neutralizovat volné radikály.

Gui Q,  Xu Z, Xu K,  Yang Y. The efficacy of ginseng-related therapies in type 2 diabetes mellitus. Medicine, 96 (2016), p. e2584
Reeds DN,  Patterson BW,  Okunade A,  Holloszy JO,  Polonsky KS,  Klein S. Ginseng and ginsenoside Re do not improve β-cell function or insulin sensitivity in overweight and obese subjects with impaired glucose tolerance or diabetes. Diabetes Care, 34 (2011), pp. 1071-1076
Hyun JooLee, Yong-hoLeeSang, KyuPark,e t al.Korean red ginseng (Panax ginseng) improves insulin sensitivity and attenuates the development of diabetes in Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rats. Metabolism. Volume 58, Issue 8, August 2009, Pages 1170-1177
Ma SWBenzie IFChu TTFok BSTomlinson BCritchley LA. Effect of Panax ginseng supplementation on biomarkers of glucose tolerance, antioxidant status and oxidative stress in type 2 diabetic subjects: results of a placebo-controlled human intervention trial. Diabetes Obes Metab. 2008 Nov;10(11):1125-7.
Liu ZLi WLi XZhang MChen LZheng YNSun GZRuan CC. Antidiabetic effects of malonyl ginsenosides from Panax ginseng on type 2 diabetic rats induced by high-fat diet and streptozotocin. J Ethnopharmacol. 2013 Jan 9;145(1):233-40.
Hong YJKim NLee KHee Sonn CEun Lee JTae Kim SHo Baeg ILee KM. Korean red ginseng (Panax ginseng) ameliorates type 1 diabetes and restores immune cell compartments. J Ethnopharmacol. 2012 Nov 21;144(2):225-33.