Čínský herbář
Čeština

Zlepšení učení a paměti pomocí polypeptidu z Cordycepsu

Přičemž první zmíněný je vzácnější a dražší, neboť se vyskytuje pouze na náhorních plošinách Himalájí a je velmi těžko pěstovatelný uměle, oproti tomu C. militaris je rozšířený celosvětově a je možné jej snadno kultivovat a pěstovat ve velkém.

C. militaris je vědecky zkoumán, a proto existují studie dokládající, že má imunostimulační, protizánětlivé, cholesterol snižující, antioxidační, protirakovinné, protimikrobiální atd. účinky. Stále se však nacházejí nové možnosti využití, tedy účinky C. militaris. V této studii byl C. militaris využit coby přípravek zlepšující mozkové funkce.

 

cordyceps_knowledge

 

S věkem dochází k narušení mozkových funkcí, snížení schopnosti se učit, oslabení až ztrátě paměti. V mozku dochází k degenerativním a zánětlivých změnám, které mohou vyústit v senilní demenci, Alzheimerovu nemoc, Parkinsonovu nemoc atd.  Tyto nemoci jsou těžko léčitelné, ale spíš se jen zpomaluje postup ztráty mozkových funkcí.

Autoři ke svému pokusu použili myši, jimž podali skopolamin bromid, který poškozuje mozek a navodí stav podobný lidské demenci.

Myši rozdělili do skupin, kdy dvěma skupinám podávali přípravek z proteinů z Cordycepsu (různé koncentrace), jedné skupině nic a jedné léčivo ‒ nootropikum piracetam.

Myši poté podstupovaly Morrisův vodní test, který měří schopnost se učit a také paměť (hlavně prostorovou). U myší, které nedostávaly nic, se výrazně prodloužily časy v Morrisově času. Déle hledaly cestu z bodu A na platformu, hůře se orientovaly v prostoru. Oproti tomu u myší léčených C. militaris i piracetamem byly tyto časy kratší a orientace lepší.

Další zkoumání také prokázalo, že v mozku neléčených myší je mnohem vyšší oxidační stres, došlo totiž ke snížení aktivity enzymu superoxiddismutázy, který neutralizuje volné kyslíkové radikály, které poškozují buňky, jejich membrány, DNA, spouští u nich apoptózu (typ buněčné smrti) a také podporují vznik a trvání zánětu, který dále destruuje mozkovou tkáň. U léčených myší se aktivita enzymu zvýšila a snížil se oxidační stres i zánět. Více mozkových buněk tedy zůstalo intaktních, živých a funkčních.

Ale to není vše, díky C. militaris se zvýšila také koncentrace neurotransmiterů GABA (tlumivý neurotransmiter, potřebný k relaxaci, snižuje úzkost) i díky potlačení enzymu acetylcholinesterázy, která štěpí acetylcholin, došlo ke zvýšení acetylcholinu (neurotransmiter podporující přenos signálu.

Díky C. militaris se také změnila exprese (aktivita) až 450 genů, 175 jich bylo aktivnějších a u 275 došlo k inhibici.

Výsledky dokládají, že podávání C. militaris obnovuje mozkové funkce u myší s demencí. Zlepšuje schopnost učení i paměť a to díky snížení oxidačního stresu, potlačení zánětu, modulaci koncentrace neurotrasmiterů a ovlivnění exprese genů.

Yuan G, An L, Sun Y, Xu G, Du P. Improvement of Learning and Memory Induced by Cordyceps Polypeptide Treatment and the Underlying Mechanism. Evid Based Complement Alternat Med 2018.:9419264.