Čínský herbář
Čeština

Změny v buněčném fungování po podání Xiao Yao San

Proběhly i další studie, které podpořily myšlenku a také zkušenosti tradiční čínské medicíny, že Xiao Yao San má antidepresivní účinky.

V této studii se autoři věnovali zkoumání účinků přírodních prostředků na depresi na molekulární úrovni. Porovnávali vliv klomipraminu (tricyklické antidepresivum užívané v klinické praxi) a bylinné směsi Xiao Yao San. Ke svému pokusu připravili buněčnou kulturu z neuronů, které se nacházejí v hipokampu (součást mozku, kterou vedou mnohé dráhy spojující jednotlivé části mozku, je tak zapojen do zapamatovávání si i emocí).

deprese1

Buňky byly inkubovány s klomipraminem nebo Xiao Yao San po 24 hodin, poté se hodnotily změny, které u buněk nastaly a porovnávaly se mezi dvěma kulturami, tj. tou s klomipraminem a Xiao Yao San. V buňkách došlo ke změně cytoskeletu (jakási vnitřní “kostra/ buňky, která umožňuje změnu tvaru, ale takové pohyb nitrobuněčných organel), tj. zvýšilo se množství vimentinu, které tvoří vlákna, jež jsou součástí cytoskeletu, a energetického metabolismu. Kupodivu se od sebe buňky z obou kultur nelišily. Antidepresivum vyvolá v buňce změny, které jsou shodné či velmi podobné těm, které vyvolá přidání Xiao Yao San. Je tedy možné usuzovat, že fungují na stejném principu a výsledek jejich podávání by mohl být velmi podobný.

 

K Pennington, M Föcking, CA McManus, CM Pariante, MJ Dunn, and DR Cotter. A proteomic investigation of similarities between conventional and herbal antidepressant treatments. Journal of Psychopharmacology. 2009. Vol 23, Issue 5, pp. 520 - 530.