Čínský herbář
Čeština
Zpět na Vitální houby

Cordyceps militaris

 
IMG_6070

Jiné názvy:

 • česky - housenice červená
 • tibetsky - yartsa gunbu
 • čínsky - dōng chóng xià cǎo
 • latinsky - Ophiocordyceps sinensis, Cordyceps militaris

V jaké formě užívat vitální houby?

Pokud chceme houby užívat při terapii různých zdravotních problémů, je třeba je nějakým způsobem nejprve zpracovat.

Pro terapii se vitální houby užívají obvykle ve formě horkovodních extraktů. U některých hub, jako je třeba Reishi či Chaga, je třeba udělat ještě druhou extrakci (tzv. dvojitá extrakce), aby se uvolnili látky ve vodě nerozpustné. V případě Reishi a Chagy třeba triterpeny.

Houby ve formě prášku (biomasy) jsou určitě dobré, ale obvykle pro terapii příliš slabé. Dávají se třeba při preventivním užívání.

Extrakcí se rozbije chitinová bariéra houbové buňky a náš organismus je schopen využít účinné látky, jako jsou třeba polysacharidy (hlavně β-1,3/1,6 D-glukany).

Houbové polysacharidy jsou hlavními účinnými látkami hub. Ale ne jedinými!!! Důležité jsou i triterpenoidy, ergosteroly, esenciální fosfolipidy, minerály, vitamíny, enzymy atd.

Stručný popis

Cordyceps militaris (housenice červená) je vřeckovýtrusá houba, které parazituje na kuklách motýlů. Nejčastěji se jedná o lišaje. Tyto kukly jsou ukryté v půdě, tlejícím dřevě nebo mechu.
Cordyceps militaris roste hlavně v listnatých a smíšených lesích. Méně často i mimo les, a to na místech, kde se vyskytuje hostitelský hmyz. Můžeme jej najít v nížinách i na výše položených místech, a to od června do prosince. Houby není jedlá.

Plodnice houby vyrůstá z půdy, z hostitelské kukly, dorůstá nadzemní výšky asi jen 20–60 mm. Plodnice má nepravidelný kyjovitý či válcovitý, je zploštělá, drsná. Má tmavě oranžovou až červenou barvu. Třeň houby je válcovitý, lysí a má světlejší barvu než plodnice, zůstává v půdě, tak hluboko, jak hluboko byla larva/kukla hostitele.
Ačkoli není houba jedlá, že hojně vyhledávána, protože podobně jako její kolega Cordyceps sinensis se využívá v tradičních medicínách k léčbě mnoha nemocí. Je však zkoumána také moderní vědou, která prokazuje její účinky pomocí pokusů i klinických studií.
 

Použití testovaná v praxi:

 • protirakovnné účinky
 • posiluje imunitní systém
 • antioxidant
 • protimikrobiální účinky
 • zlepšení plodnosti
 • snížení cholesterolu
 • protisrážlivé účinky

Složky v Cordycepsu

C. militaris má velmi komplexní složení, které mu umožňuje modulovat funkce buněk i celého organismu. Zmíníme pouze některé.

Sacharidy

Jako další houby je i Cordyceps militaris bohatý na polysacharidy, tedy i alfa a beta glukany s postranními vazbami 1→3 i 1→6, které mají mnohé účinky, např. antioxidační, imunostimulační, protirakovinné atd.
Obsahuje též volné jednosložkové cukry, tj. monosacharidy, a to manózu, glukózu, galaktózu aj.
Není možné opomenout ani obsah nerozpustné vlákniny, která zlepšuje fungování střeva, peristaltiku a také slouží jako potrava pro „hodné“ střevní bakterie.

Aminokyseliny a peptidy

Cordyceps militaris je též bohatý na aminokyseliny, tedy stavební prvky bílkovin. Obsahuje i ty, které si tělo neumí samo vyrobit, tedy ty esenciální. Nejzastoupenější je lysin, kyselina glutamová, prolin, treonin, arginin a alanin. Mycelia houby jsou pak bohaté na kyselinu asparagovou, valin a tyrozin.
Vedle aminokyselin obsahuje také komplexní bílkoviny, mezi které patří i enzymy. Obsahuje enzymy, které mají fibrinolytickou aktivitu, tj. rozkládají tromby. Dále pak obsahuje enzym neutralizující volné radikály, tj. superoxiddismutázu.
Nejvýznamnější z peptidů v C. militaris je Cordymin, který má výrazné protizánětlivé účinky.

Mastné kyseliny

Ačkoli jsou houby málo kalorické a netučné, obsahují také mastné kyseliny. Výhodou je, že v nich převažují ty vhodné mastné kyseliny, tj. polynenasycené mastné kyseliny, např. linolenová a linolová. U nasycených kyselin, kterých je mnohem méně, cca 30 % ze všech mastných kyselin, je nejzastoupenější kyselina palmitová.

Adenosin a cordycepin

Adenosin a cordycepin jsou velmi důležité složky Cordycepsu militaris. Adenosin je nukleosid, který se zapojuje do množství pochodů v těle. Moduluje aktivitu nervového systému a v medicíně se používá ke zpomalení srdečního rytmu při tachykardiích. Cordycepin je  3'-deoxyadenosin, který má mnoho funkcí, je třeba vyzdvihnout jeho protirakovinné účinky, ale moduluje také aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu cukrů atd.

Minerální látky

Cordyceps militaris je také zdrojem minerálních prvků. V houby se vyskytuje ve velkém množství vápník, křemík, hořčík, sodík, fosfor, síra, zinek, selen atd.

Vitamíny

Krom minerálních látek jsou v Cordycepsu k nalezení také vitamíny. Jedná se hlavně o vitamín B3, vitamín E a karotenoidy, těch obsahuje více druhů. Vědci identifikovali např. cordyxanthin 1–4. Nechybí ani vitamin D.

Fenolické sloučeniny

Fenolické sloučeniny v C. militaris obsažené mají výrazné antioxidační účinky. V C. militaris můžeme najít např. quercetin, kyselinu skořicovou či p-hydroxybenzoovou kyselinu.

Flavonoidy

I toto sloučeniny mají výrazné antioxidační účinky. V C. militaris je např. genistein, daidzein či glycitein.
 

Co dokáže Cordyceps?

C. militaris je podobně jako jeho kolega C. sinensis velmi oblíbenou houbou v tradiční čínské medicíně. Jak se však ukazuje pomocí vědeckých pokusů a studií mají tyto houby skutečně mnohé organismus pozitivně ovlivňující účinky. Pár jsme jich vyjmenovali i zde. C. militaris toho umí ještě více.

Protirakovinné účinky

Cordyceps militaris je díky obsahu polysacharidů a cordycepinu úspěšný v boji s rakovinou. A to dvojím způsobem, jednak působí na rakovinné buňky, zabraňuje jejich růstu a zabíjí je, a jednak posiluje imunitní systém, aby se tento obrátil proti rakovinným buňkám a dokázal je sám zabít.
Existuje mnoho studií, které tyto účinky potvrzují, provádějí se hlavně na buněčných kulturách, které obsahují buňky testované rakoviny a k nim se přidává C. militaris. Sleduje se, jak na buňky působí. Toto bylo vyzkoušeno např. u leukemických buněk, buněk rakoviny prsu, tlustého střeva, plic atd. Rakovinné buňky ztrácejí životaschopnost, přestávají se dělit a dochází u nich k apoptóze, což je druh buněčné smrti.
Krom těch pokusů in vitro jsou dělány i pokusy na laboratorních zvířatech, nejčastěji na myších. I v nich se potvrzuje, že C. militaris má protirakovinné účinky, např. v případě myší, které měli implantovány lidské buňky rakoviny tlustého střeva, došlo u nich ke zmenšení nádoru při podávání C. militaris a prodloužil přežití zvířat. Podobné výsledky byly i s rakovinou prsu, při podávání C. militaris výrazně poklesl růst nádoru oproti neléčeným myším. Bližší zkoumání ukázalo, že dochází k snížení počtu imunitních buněk (Treg lymfocytů), které tlumí imunitní odpověď ve prospěch těch, které ji posilují.
Nejinak tomu bylo v případě využití etanolového extraktu u myší s lymfomem. Část nemocných myší byla léčena extraktem z C. militaris, část ničím. U léčebných myší došlo k zmenšení nádorové hmoty, jak se ukázalo, děje se to hlavně díky spuštění apoptózy v rakovinných buňkách.
C. militaris však nepotlačuje rakovinné bujení jen tím, že rakovinné buňky zabíjí a aktivizuje imunitní systém, ale také tím, že zabraňuje vzniku nových cév, které rychle se množící buňky rakoviny potřebují, aby jim doručily potřebné množství živin a kyslíku a odvedly vzniklý oxid uhličitý. V pokusech s lidskými melanomovými buňkami se ukázalo, že omezuje tvorbu cévního růstového faktoru nádorovými buňkami.
Takto bychom mohli pokračovat dál… existuje nepřeberné množství studií, které se zabývají protirakovinnými účinky C. militaris
Jeong MH, Lee CM, Lee SW et al. Cordycepin-enriched Cordyceps militaris induces immunomodulation and tumor growth delay in mouse-derived breast cancer. Oncol Rep. 2013 Oct;30(4):1996-2002.
Jae Gwang Park, Young-Jin Son, Tae Ho Lee, et al., “Anticancer Efficacy of Cordyceps militaris Ethanol Extract in a Xenografted Leukemia Model,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2017, Article ID 8474703, 7 pages, 2017. doi:10.1155/2017/8474703
Ruma IM, Putranto EW, Kondo E et al. Extract of Cordyceps militaris inhibits angiogenesis and suppresses tumor growth of human malignant melanoma cells. Int J Oncol. 2014 Jul;45(1):209-18.

Vliv na imunitu

Je nesporné, že dobře fungující imunitní systém je k životu potřebný. Jakmile je oslabený, jeho funkce narušené, trpíme různými nemocemi, ať už se jedná o infekce, autoimunitní nemoci či alergie. C. militaris velmi dobře působí na imunitní systém. Dokáže jej podpořit v aktivitě, což je důležité při boji s infekcemi a rakovinou.
Existuje i studie na dobrovolnících, v tomto případě se jednalo o studii na zdravých korejským mužům, která potvrzuje, že podávání C. militaris v dávce 1,5 g denně zlepšuje fungování imunitního systému, 39 mužů dostávalo C. militaris a 40 placebo. Po 4 týdnech se ukázalo, že došlo k nárůstu aktivitu NK buněk, zvýšila se proliferace lymfocytů, produkce cytokinů, např. interferonu gama, interleukinu 2 či tumor necrosis faktoru alfa. C. militaris tedy posílil buněčnou imunitu u zdravých dospělých mužů.
Mnozí vědci podobně jako v případě rakovin sledují i přímé působení C. militaris přímo na buňky imunitního systém, aby odhalili způsob, jakým imunity ovlivňuje. Imunitní buňky v jeho přítomnosti zvyšují svou funkci, dochází k vyšší produkci cytokinů, u makrofágů se zvyšuje schopnost pohlcovat materiál, včetně rakovinných buněk a patogenů.
Dokonce, i pokud je myším podáván cyklofosfamid, což je silné imunosupresivum, nedochází k úplnému potlačení imunitního systému.
C. militaris však imunitní systém jen neposiluje, ale také umí jeho reakce, které by mohli orgasmus poškodit, mírnit. Jedná se hlavně o případy alergií a autoimunitních reakcí. V jednom z mnoha testů se potvrdilo, že Cordycepin tlumí oddálenou hypersenzitivní reakci. V jiné studii se potvrdilo, že dokáže tlumit i „klasickou“ alergickou reakci, která se rozvíjí v přítomnosti protilátek IgE, tlumí též závažné anafylaktické reakce u myší.
C. militaris se může také uplatnit u tlumení zánětu ve střevech, kdy je u myší vyvolána obdoba Crohnovy nemoci. Dochází ke snížení koncentrace prozánětlivých cytokinů, zvýšení počtu tlumivých buněk atd.
Kang Ho Joon, Baik Hyun Wook, Kim Sang Jung, Lee Seong Gyu, Ahn Hong Yup, Park Ju Sang, Park Sang Jong, Jang Eun Jeong, Park Sang Woon, Choi Jin Young, Sung Ji Hee, and Lee Seung Min. Journal of Medicinal Food. October 2015, 18(10): 1164-1172.
Zhu SJ, Pan J, Zhao B, et al. Comparisons on enhancing the immunity of fresh and dry Cordyceps militaris in vivo and in vitro. J Ethnopharmacol. 2013 Oct 7;149(3):713-9.
Liu JY, Feng CP, Li X et al. Immunomodulatory and antioxidative activity of Cordyceps militaris polysaccharides in mice. Int J Biol Macromol. 2016 May;86:594-8.
Xiong Y, Zhang S, Xu L, Song B, Huang G, Lu J, Guan S. Suppression of T-cell activation in vitro and in vivo by cordycepin from Cordyceps militaris. J Surg Res. 2013 Dec;185(2):912-22.
Oh JY, Choi WS, Lee CH, Park HJ. The ethyl acetate extract of Cordyceps militaris inhibits IgE-mediated allergic responses in mast cells and passive cutaneous anaphylaxis reaction in mice. J Ethnopharmacol. 2011 May 17;135(2):422-9.
Park DK, Park H-J. Ethanol Extract of Cordyceps militaris Grown on Germinated Soybeans Attenuates Dextran-Sodium-Sulfate- (DSS-) Induced Colitis by Suppressing the Expression of Matrix Metalloproteinases and Inflammatory Mediators. BioMed Research International. 2013;2013:102918.

Antioxidační aktivita

V Cordycepsu je velké množství sloučenin, které mají antioxidační účinky, tj. vychytávají, neutralizují toxické volné radikály, které se dávají do souvislosti s degenerativními, ale také nádorovými procesy. V tomto ohledu se uplatňují hlavně polysacharidy, superoxiddismutáza a fenoly, flavonoidy atd. Navíc C. militaris podporuje antioxidační mechanismy, kterými tělo disponuje.
Tento neutralizační efekt je prevencí proti vzniku rakoviny, degenerativním procesům v organismu atd.
Díky tomu dochází ke snížení oxidace buněčných membrán, tvorbě oxidovaného LDL atd. Neutralizuje jak kyslíkové radikály, tak ty hydroxylové.
Zhan, Yu & Dong, C.-H & Yao, Yi-Jian. (2006). Antioxidant Activities of Aqueous Extract from Cultivated Fruit-bodies of Cordyceps militaris (L.) Link In Vitro. Journal of Integrative Plant Biology - J INTEGR PLANT BIOL. 48. 1365-1370. 10.1111/j.1744-7909.2006.00345.x.
Q.Y. Shen. Research Cordyceps oxygen free radical and hydroxyl free radical action. Guangxi Plant. 3, 252(2001).

Protimikrobiální účinky

Infekční patogeny jsou všude kolem nás. Před nákazou nás chrání imunitní systém, a ten také patogeny zničí, pokud způsobily infekci. Mnohdy je však nutné brát antibiotika, neboť by si imunitní systém sám neporadil. Dochází však k jevu, kdy se bakterie stávají k antibiotikům necitlivé, tj. přežívají i v jejich přítomnosti, a tak se hledají další možnosti léčby. S tím může pomoci i C. militaris. Vědci testovali jeho účinnost např. na pneumokoka, hemofyla, E. coli, zlatého stafylokoka aj. Při přidání C. militaris k bakteriální kolonii na želatinovém podkladu, tato se zmenší, tj. v místě vkápnutí extraktu dojde k vytvoření zóny bez bakterií.
Ani viry nejsou proti C. militaris imunní. Díky tomu, že potlačuje aktivitu reverzní transkriptázy, zabraňuje Cordymin množení viru HIV. Účinkuje však také proti chřipkovému viru. Pokud je C. militaris podán nakaženým zvířatům, dochází ke snížení virové nálože v plicích a zvyšuje se počet přeživších zvířat. Dalším virem, proti kterému může C. militaris zasáhnout je virus hepatitidy C, které velmi často končí i rakovinou jater.
Může také ničit ostatní houby, tedy hlavně ty, které mohou nakazit i člověka, např. Fusarium oxysporum, ale také kvasinku Candidu albicans.
Ohta Y, Lee JB, Hayashi K, Fujita A, Park DK, Hayashi T. In Vivo Anti-influenza Virus Activity of an Immunomodulatory Acidic Polysaccharide Isolated from Cordyceps militaris Grown on Germinated Soybeans. J Agric Food Chem. 2007 Dec 12;55(25):10194-9.
Lee S, Lee HH, Kim J, Jung J, Moon A, Jeong CS, Kang H, Cho H.Anti-tumor effect of Cordyceps militaris in HCV-infected human hepatocarcinoma 7.5 cells. J Microbiol. 2015 Jul;53(7):468-74.
Zhou X, Cai G, He Y, Tong G. Separation of cordycepin from Cordyceps militaris fermentation supernatant using preparative HPLC and evaluation of its antibacterial activity as an NAD+-dependent DNA ligase inhibitor. Experimental and Therapeutic Medicine. 2016;12(3):1812-1816. doi:10.3892/etm.2016.3536.
Park BT, Na KH, Jung EC, Park JW, Kim HH. Antifungal and Anticancer Activities of a Protein from the Mushroom Cordyceps militaris. The Korean Journal of Physiology & Pharmacology : Official Journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology. 2009;13(1):49-54. doi:10.4196/kjpp.2009.13.1.49.
Wong JH, Ng TB, Wang H, Sze SC, Zhang KY, Li Q, Lu X.Cordymin, an antifungal peptide from the medicinal fungus Cordyceps militaris. Phytomedicine. 2011 Mar 15;18(5):387-92.

Zlepšení plodnosti

C. militaris je zajímavý také tím, že zvyšuje plodnost mužů. Při jeho podávání, jak prokázaly testy na hlodavcích dochází k výraznému zlepšení kvality i kvantity spermatu. Dochází k celkovému zvýšení spermií a také ke zlepšení jejich pohyblivosti. Při dalších zkoumáních se ukázalo, že Cordycepin umí napomoci zvýšit koncentraci testosteronu. To se u krysích samců projevilo nárůstem hmotnosti, kdy se zvýšil podíl svalové hmoty, zvýšil se příjem potravy i tekutin. Je tedy velmi pravděpodobné, že stejný efekt bude mít C. militaris také u člověka.
Chang, Y. Jeng, K.C. Huang, F. Lee, Y.C. Hou, C.W. Chen,  K.H. Cheng, F.Y. Liao, J.W. and Chen, Y.S. 2008. Effect  of  Cordyceps  militaris  supplementation  on  sperm production, sperm motility and hormones in  sprague-dawley  rats.  The  American  J.  Chinese  Medicine 36 (5):849-859.
Patel, K.J. and Ingalhalli, R.S .2013. Cordyceps militaris  An  important  medicinal  mushroom.  Journal  of  Pharmacognosy and Phytochemistry  2(1):315-319.
Hong, P., Choi1, Y.S., Woo1, S.O., Han, S.M., Kim, H.K., Lee,  M.R.,  Nam,  S.H.  and  Korean,  H.N.  2011. Stimulatory  effect  of  Cordyceps  militaris  on testosterone production in male mouse. Journal of Mycology 39 (2): 148-150.

Pomoc diabetikům

Diabetes mellitus je nyní značně rozšířenou chorobou, zvláště pak druhý typ, který je spojen se špatným životním stylem s nadbytkem potravy y nedostatkem pohybu. Zde nemusí hrát roli ani tak nedostatek inzulinu jako to, že buňky na přítomnost inzulinu nereagují. V případě prvního typu se jedná o autoimunitní zánět slinivky, při níž dochází k destrukci buněk produkujících inzulin. Zde se tedy vždy setkáváme s jeho nedostatkem.  Při vysoké koncentraci cukrů v krvi dochází k poškozování cév, nervů, orgánů i k oslabení imunitního systému. V testech se ukazuje, že C. militaris dokáže pomoci regulovat hladinu glykémie. Pokusy jsou nejčastěji prováděny na krysách a myších, u nichž se vyvolá stav odpovídající lidskému diabetu typu I nebo II. Pokud je zvířatům podáván C. militaris dochází ke snížení glykémie, množství glykovaného hemoglobinu aj. A nejen to, dochází také ke zvýšení citlivosti na inzulin. Díky protizánětlivému účinku dochází ke snížení zánětu ve slinivce a k zlepšení produkce inzulinu. Další přidanou hodnotou C. militaris je také to, že zlepšuje stav kostní u diabetiků. I tato tkáň trpí zvýšenou hladinou cukru a dochází lidově řečeno k odvápňování kostí a jejich oslabení. Tento stav může C. militaris zvrátit a podávání C. militaris se zvýší kostní denzita.
Zhang, G., Huang, Y., Bian ,Y., Wong, J.H., Ng, T.B. and  Wang H. 2006. Hypoglycemic activity of the fungi Cordyceps  militaris,  Cordyceps  sinensis, Tricholoma mongolicum and Omphalia lapidescens  in  streptozotocin-induced  diabetic  rats.  Appl. Microbiol. Biotechnol. 72: 11521-156.
Silva,  D.D.,  Rapior,  R.  Hyde,  K.  and  Bahkali,  A.  2012.  Medicinal mushroom in prevention and control of  Diabeties mellitus. Oncol. Rep. 56:1-29.
Qi W, Zhang Y, Yan Y, et al. The Protective Effect of Cordymin, a Peptide Purified from the Medicinal Mushroom Cordyceps sinensis, on Diabetic Osteopenia in Alloxan-Induced Diabetic Rats. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2013;2013:985636.

Snížení cholesterolu

Hypercholesterolémie je poměrně nebezpečný stav, neboť nemusíme ani vědět, že máme zvýšené tuky. Ty se však usazují v cévách, hromadí v játrech a dochází k poškození, tj. k ateroskleróze a steatóze. Ateroskleróza se pak může projevit jako zvýšený krevní tlak, angína pektoris a třeba i jako akutní infarkt myokardu. Je tedy potřebné znát hodnoty tuků v krvi a snažit se je dostat do normálu, pokud jsou zvýšené. S tím často pomůže i jen pouhá změna diety. Jindy se musí nasazovat hypolipidemika. Ale je možné využít i pomoc přírody. Dle pokusů na zvířatech s vysokými hodnotami cholesterolu, LDL atd. se ukázalo, že podávání C. militaris tyto hodnoty snižuje. Navíc snižuje i hodnoty triglyceridů a celkové index aterogenity, neboť se zvyšuje hodnota tzv. hodného cholesterolu, tj. HDL.
Gao J, Lian ZQ, Zhu P, Zhu HB. Lipid-lowering effect of cordycepin (3'-deoxyadenosine) from Cordyceps militaris on hyperlipidemic hamsters and rats. Yao Xue Xue Bao. 2011 Jun;46(6):669-76.
Sang Mong Lee, Nam Sook Park, Eunju Park. Effects of Cordyceps militaris Cultivated on Rice on Lipid Metabolism in Rats Fed High Fat-cholesterol Diets. Preventive Nutrition and Food Science m, Vol.11 No.1, 2006.3, 36-41 (6 pages).

Protisrážlivé účinky a rozpouštění trombů

Zvýšená srážlivost krve z jakékoli příčiny způsobuje problémy. Omezuje průsvit cév a snižuje průtok krve. Vzniklá krevní zátka se však může i utrhnout a být vmetena např. do plic či mozku a postižený může i zemřít. Mnohdy je nutné „ředit“ krev např. u dlouhodobě ležících pacientů, u pacientů po operacích, po prodělaných trombózách atd.
C. militaris jednak umí omezovat shlukování krevních destiček, tedy snižuje vytváření krevní zátky. Dále však umí i pomoci již vzniklý trombus „rozpouštět“. Obsahuje totiž fibrinolytické enzymy, které degradují fibrin a urychlují rozpad trombu.
Kwon HW, Shin JH, Lim DH et al. Antiplatelet and antithrombotic effects of cordycepin-enriched WIB-801CE from Cordyceps militaris ex vivo, in vivo, and in vitro. BMC Complement Altern Med. 2016 Dec 7;16(1):508.
Kim JS, Sapkota K, Park SE, Choi BS. A fibrinolytic enzyme from the medicinal mushroom Cordyceps militaris. J Microbiol. 2006 Dec;44(6):622-31.
 
Zdroje informací o vitálních houbách:
 
Martin Powell - Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček - Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller - Medicinal Mushrooms Ancient Remedies dor Modern Ailments
G.M. Halpren - Healing Mushrooms
Christopher Hobbs - Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture
Robert Rogers - The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivývh hub
Bensky - Materia Medica