Čínský herbář
Čeština

Základní pojmy

AkupresuraAkupresura je terapeutická metoda podobná akupunktuře, která místo jehel využívá pouze tlaku na akupunktruní body a dráhy.AkupunkturaAkupunktura je teraputická metoda, která pomocí vpichování jehel do akupunkturních bodů, doplňuje, vypouští či přesměrovává Qi v akupunktruních drahách.BaňkováníTerapeutická metoda čínské medicíny, kdy se na akupunkturní body či dráhy přikládají baňky.Fei (fei)Orgán plic spadající pod prvek kovu.Gan (gan)Orgán jater spadající pod prvek dřeva.Jing (ting)Esence Jing je materializovaná Qi, která je uložená v ledvinách.MoxaTerapeutická metoda čínské medicíny, kdy se na akupunkturní body či dráhy působí teplem.Pi (pi)Orgán sleziny spadající pod prvek země.Qi (čchi)Qi neboli energie. Širší pojetí chápe Qi jako všechno kolem v nás i v nás. Věci, jevy, myšlenky... Užší pojetí chápe Qi jako formu energie, která proudí v lidském organismu v akupunkturních drahách neboli meridiánech stejně, jako krev proudí v cévách.Qi Gong (čchi kung)Forma čínského zdravotního cvičení.Shen (šen)Orgán ledvin spadající pod prvek vody.Tai Ji (tchai ti)Forma čínského zdravotního cvičení.Tradiční čínská medicínaTradiční čínská medicína je léčebný systém, který se používá v číně již více jak 4 tisíce let. Wu Xing (wu sing)
Pět prvků neboli pět elementů - dřevo, oheň, země, kov a voda.
Xie Qi
Xie Qi je škodlivá Qi. Dnes bychom řekli viry, bakterie, chlamydie, borelie apod. Ale třeba i špatné myšlenky. 
Xin (sin)Orgán srdce spadající pod prvek ohně.Xue (sue)Xue neboli krev proudí organismem v drahách (cévách) podobně jako Qi.Yang (jang)Yang představuje vlastnosti jako je světlo, teplo, sucho, vzestup, aktivita apod. Yang je mužský princip.Yao (jao)Yao je čínská léčivka, kterou využívá čínská fytoterapie.Yin (jin)Yin představuje vlastnosti jako je tma, chlad, vlhko, pokles, neaktivita apod. Yin je ženský princip.Zheng Qi
Zheng Qi je vše dobré (fyziologické) v nás. Je opakem Xie Qi (špatná Qi). Pokud jsme plni Zheng Qi, tak Xie Qi nemá kam proniknout.