Čínský herbář
Čeština

Stravování

Dietetika na pročištění horka
Pacientům s těmito stavy prospívají hořké, chladné a ostré potraviny. Obecně je vhodný zvýšený příjem syrových potravin - ovoce a zeleniny. Tento přístup k jídelníčku prospívá rovněž lidem s horkým založením a nadbytkem yang, a to i pokud nemají žádné příznaky. Více zde...
Dietetika u nedostatečnosti krve
K posílení krve je zapotřebí dostatečného vstřebávání živin přímo se uplatňujících při krvetvorbě. Co nejúčinnějšímu vstřebávání živin napomáhá svým Qi zdravá slezina. Zásady spojené s udržováním dobré činnosti sleziny jsou tedy platné i pro krvetvorbu. Více zde...
Dietetika u nedostatečnosti Qi
Jídelníček určený k posílení Qi sleziny klade důraz na chutná jednoduchá jídla skládající se z poměrně malého množství přísad. Základem tohoto jídelníčku jsou složité sacharidy doplněné malým množstvím vysoce hodnotných proteinů (bílkovin) a lehce povařené zeleniny. K získání toho nejkvalitnějšího Qi ze stravy musí být samotná jídla čerstvá a plná života a musí lahodit nejen jazyku, ale i oku. Více zde...
Dietetika u nedostatečnosti Yangu
Při léčbě nedostatečnosti yang úpravou jídelníčku platí tytéž všeobecné zásady jako při léčbě nedostatečnosti Qi. Hlavním cílem je udržet vysoký výkon sleziny. Jediným výrazným rozdílem je přidání některých konkrétních jídel teplé povahy kvůli slezině a ledvinám a naprosté vyloučení veškerých syrových potravin, včetně listové zeleniny. Více zde...
Dietetika u nedostatečnosti Yin
Při léčbě nedostatečnosti yin doporučujeme potraviny poskytující koncentrovanou výživu vhodnou k udržení či posílení celistvosti tkání a rovněž podporující zvýšení vlhkosti a hladiny tekutin. Jídelníček zaměřený na výživu yin se řídí podobnými všeobecnými zásadami jako jídelníček určený k posílení krve - má vyšší podíl bílkovin, široký výběr listové a kořenové zeleniny a výživnější obiloviny, jako je například pšenice. Více zde...
Dietetika u stagnace jaterní Qi
Stagnace Qi se většinou spojuje s poruchou funkce jater. Z biolékařského úhlu pohledu představují játra detoxikační továrnu těla, a všechny látky vstřebávané trávicí soustavou jimi nejprve projdu. Játra zpracovávají a metabolizují přírodní i umělé sloučeniny. Více zde...
Dietetika u stagnace krve
Hlavní výživové zásady týkající se obrazů stáze krve se podobají těm určeným pro stázi Qi. Je třeba se vyhýbat potravinám a návykům, které zahlcují játra, zhoršují oběh Qi a krve nebo ochlazují a zužují cévy.
K rozproudění stagnující krve obecně slouží ostré či ohřívající potraviny. Více zde...
Dietetika u sucha
Sucho postihuje především plíce a žaludek a související tkáně. Sucho může (avšak nemusí) být spojeno s nedostatečností yin. Pacienti sice mohou trpět suchem bez jakékoli nedostatečnosti yin, avšak jen velmi zřídka trpí nedostatečností yin bez jakéhokoli doprovodného sucha. Běžné tělní tekutiny jsou z celého tělesného yin nejpovrchnější a nejsnáze dojdou úhony. Rovněž se však nejrychleji obnoví. Více zde...
Dietetika u vlhkosti a zahlenění
Při léčbě vlhkosti a zahlenění je třeba vzít u jídelníčku v úvahu dvě věci. Zaprvé se je třeba vystříhat jídel vytvářejících vlhkost a zahlenění, jako jsou mléčné produkty, průmyslově zpracované sacharidy, sladkosti a vydatné či přehnaně umělými přísadami doplněné potraviny. Zadruhé je třeba dodržovat jídelníček podporující vysokou výkonnost sleziny a žaludku. Více zde...