Zázračná léčebná metoda v podobě tradiční čínské medicíny

Tradiční čínská medicína je po tisíciletí ověřený léčebný systém, který si své nezaměnitelné místo udržel i v době moderní medicíny. Co od ní očekávat?

Mnoho z nás by mohlo namítat, že v 21. století není pro starověkou čínskou medicínu v lékařství místo. Jedná se však o léčebný systém, který nachází své opodstatnění i v dnešní době. TCM neboli tradiční čínská medicína se na rozdíl od jiných léčebných systémů nesoustředí pouze na jeden problém, ale řeší člověka jako celek. Díky tomu je tak možné zacílit na víc zdravotních potíží najednou. Co se ukrývá za tímto léčením a pro koho je vlastně vhodné.

Toto tradiční léčitelství pomáhá od potíží nejrůznějšího charakteru. Mezi ty nejčastější patří například bolesti pohybového aparátu, menstruační potíže, kožní problémy, onemocnění horních a dolních cest dýchacích, urologické obtíže ad. Čínské léčitelství má ale příznivý vliv i na plodnost, či psychickou pohodu.

Mezi nespornou výhodu tohoto systému patří hlavně jeho komplexní účinek na lidské tělo, kdy se nezaměřuje pouze na konkrétní zdravotní problémy, ale řeší člověka jako celek. Stejně tak neřeší pouze jeho fyzickou stránku, ale i tu duševní, které by měly být v rovnováze. Podle této medicíny jsou všechny orgány v těle propojené a úzce spolu souvisí. Je tedy podstatné nelokalizovat pouze daný zdravotní problém, neboť by taková léčba nemusela být dostatečně účinná.

Zdraví pak symbolizuje jakousi vnitřní rovnováhu. Léčba pak nejčastěji probíhá za pomoci akupunktury, fytoterapie, správné životosprávy, speciálních masážích a cvičení čchi-kung. Právě kombinací těchto pěti základních stavebních pilířů čínské medicíny je možné dosáhnout největšího účinku.

Fytoterapie používá k léčbě směs nejrůznějších bylin, akupunktura zase speciální jehličky, které dokáží stimulovat potřebné body v lidském těle. Právě jejich stimulací může dojít ke zmírnění, či úplnému odstranění zdravotních problémů. Někteří čínští léčitelé navíc používají krom běžných jehel i třeba metodu podobnou baňkování.